Sunday, September 9, 2012

Koleksi Nota Ringkas KIMIA

Garam
Garam : Penyediaan Garam Terlarutkan
Garam : Penyediaan Garam Terlarutkan
Garam : Analisis Kualitatif Kimia Tak Organik
Interaksi Antara Bahan Kimia
Garam :
Analisis Kualitatif Kimia Tak Organik
(Ujian Kation di dalam larutan)

Garam :Membina Persamaan Ion bagi Tindak Balas Penguraian Ganda Dua (Pemendakan)
Tindak Balas Pengoksidaan dan Penurunan ( REDOKS)
Tindak Balas Pengoksidaan dan Penurunan (REDOKS)
Tindak Balas Pengoksidaan dan Penurunan (REDOKS)
Tindak Balas Pengoksidaan dan Penurunan (REDOKS)
Tindak Balas Pengoksidaan dan Penurunan (REDOKS)
Tindak Balas Pengoksidaan dan Penurunan (REDOKS)
Kadar Tindak Balas
Kadar Tindak Balas
Kadar Tindak Balas
Kadar Tindak Balas
Termokimia
Termokimia
Termokimia
Termokimia II
Alkohol, Asid Karboksilik, Dan Polimer Semula Jadi : Siri Homolog Alkohol
Alkohol, Asid Karboksilik, dan Polimer Semula Jadi:
- Pengoksidaan Alkohol
- Tindak Balas Pengesteran

Topik 1: Alkohol, Asid Karboksilik, dan Polimer Semula Jadi : Asid Karboksilik
Topik 2: Alkohol, Asid Karboksilik, dan Polimer Semula Jadi : Asid Karboksilik
Topik 1: Ester Semula Jadi
Topik 2: Polimer Semula Jadi
Topik 1: Polimer Semula Jadi (Kanji - Sejenis Karbohidrat)
Topik 2: Polimer Semula Jadi
Topik 1: Polimer Semula Jadi - Getah Asli
Topik 2: Bahan kimia untuk Pengguna / Sabun
Bahan Kimia untuk Pengguna - Detergen
Bahan Kimia untuk Pengguna : Bahan Tambah Makanan
Bahan Kimia untuk Pengguna : Ubat
Tindak Balas Pengoksidaan dan Penurunan ( REDOKS) - Ulang Kaji
Jirim (Ulang Kaji Tingkatan 4)
Jirim (Ulang Kaji Tingkatan 4)
Jirim : Simbol Kimia dan Formula Kimia
Jirim : Simbol Kimia dan Formula Kimia
(Ulang Kaji Tingkatan 4)
Jadual Berkala Unsur : Struktur Atom 


Siri Homolog
Tindak Balas Redoks Yang Melibatkan Pemindahan Elektron Pada Satu Jarak
Alkohol (Alcohol)
Isomerisme Struktur
Perubahan Tenaga dan Bahan Kimia
Sebatian Karbon (Carbon Compound)
 Kadar Tindak Balas


Back to Top

Jika anda ingin menyumbangkan sebarang soalan/jawapan atau apa saja bahan P&P, harap dapat emailkan kepada saya di : wanijoe@yahoo.com

Semoga tuhan memberkati usaha kita dan memudahkan urusan kita...